Project: Boskoop, Waterrijk-Oost
Hoeveelheid: ca. 13.000 m³
Oplevering:
medio 2023

Vijftien jaar geleden werd de verzakte woonwijk opgehoogd met EPS. Door forse autonome zetting, is de EPS-constructie de afgelopen jaren tot een ongewenst peil verzakt. Dit is niet geheel verwonderlijk, gezien Boskoop één van de kernen in Nederland is waar sprake is van een ‘slappe bodem’, ofwel, veengrond dat gevoelig is voor inklinking en grondwaterspiegelverlaging.

Zoals op de foto’s te zien is, wordt bovenop de bestaande EPS-constructie gewerkt waarbij een deel van het zandpakket wordt vervangen door het zeer lichte en granulaire EcoBASE Schuimglas. Er wordt expliciete aandacht besteed aan optimale verdichting van het schuimglas in het riooltracé, om een goed afschot van het riool te realiseren. Dat is meteen één van de voordelen van het gecertificeerde (en dus vrij toepasbare) EcoBASE Schuimglas; het laat zich goed vormen in de bodem. Eenmaal afgedicht met worteldoek en grond is de bodem weer op peil voor de komende decennia.

Meer projecten