Infrastructuur op peil

EcoBASE Schuimglas is een uniek lichtgewicht ophoogmateriaal wat de oplossing kan bieden om infrastructuur en openbare ruimte op peil te houden, zonder de grondwaterhuishouding te beïnvloeden. Door een bijzonder laag gewicht, de snelle en eenvoudige verwerking van het granulaire materiaal, de beperkte ontgravings- en bemalingsdiepte, de waterbergende mogelijkheid en de kans om een evenwichtsconstructie aan te brengen zonder risico op opdrijven, is EcoBASE Schuimglas de ideale keuze in het segment van lichtgewicht ophoogmaterialen.

Maak kennis met ons

Duurzaam, circulair, toekomstgericht

De Nederlandse infrastructuur op een wenselijk onderhoudsniveau houden is een serieuze uitdaging. Samen met de uitdagende bodemgesteldheid, de compacte ruimte waarin we leven en toenemende klimaatverandering is de vraag naar duurzame mobiliteit en stabiliteit groter dan ooit. Het streven naar toekomstbestendige constructies, opgebouwd middels duurzame en circulaire grondstoffen; daar liggen onze ambities.

Onderdeel van deze ambitie is schuimglas, een uniek lichtgewicht ophoogmateriaal wat dankzij bijzondere eigenschappen perfect kan worden toegepast in uitdagende projecten.
De toegekende MKI-waarde is vastgesteld op een bedrag van slechts € 5,67. Uit een praktijkvoorbeeld is tevens gebleken dat de voordelen bij toepassing van EcoBASE Schuimglas zich vertalen in een zeer gunstige CO2 uitstoot.

Door samen met alle betrokkenen in deze vraagstukken kennis en kracht te bundelen, door samen uitdagingen aan te gaan en samen kansen te zien, ontstaan er de beste ideeën. Zo dragen we bij aan het creëren van een toekomstbestendige en duurzame infrastructuur!

Lichtgewicht maar sterk