Project: Reeuwijk, Kerkweg
Hoeveelheid: ca. 850m3
Oplevering: midden 2022

De Kerkweg is een verbindingsweg tussen Oud-Reeuwijk en Reeuwijk-Dorp. Vooral veel fietsers maken gebruik van deze verbinding. Het huidige smalle fietspad voldoet niet meer aan de intensiteit van het gebruik en daarom is een verbreding wenselijk. Omdat dit gebied te maken heeft met bodemdaling en een zeer hoge grondwaterstand is er besloten om de nieuwe verbreding in te richten met schuimglas. De fundatie van het huidige fietspad wordt op hoogte gebracht middels bims en de verbreding voorzien van een fundatie van schuimglas.