EcoBASE Schuimglas van Rotim ICP is een circulair, lichtgewicht en vrij toepasbaar ophoogmateriaal dat duurzaam bouwen en leven op slappe bodem mogelijk maakt. De ideale oplossing voor het gewichtsneutraal ophogen van de bodem & het herstel van evenwicht in de constructie.

  • Lichtgewicht en toch dynamisch belastbaar
  • Geproduceerd met gerecycled glas
  • Duurzaam en circulair, lage MKI
  • Toepasbaar als klimaatadaptieve maatregel
  • Lange levenscyclus
  • Laagdiktereductie = minder materiaal, ontgraving en CO2
  • BRL-9331 gecertificeerd dus vrij toepasbaar
Lichtgewicht maar sterk

De uitdaging

Een slecht draagkrachtige ondergrond, over het algemeen veengrond, is zeer gevoelig voor bodemdaling als gevolg van grondwaterstandverlaging, veenoxidatie, ophogingen en andere gewichtstoenames zoals wegverhardingen. En dan bestaat er ook nog autonome zetting. Al met al kan dit zorgen voor enorme schadeposten binnen en buiten de bebouwde kom.

Niet alleen deze oprit, maar ook de rijbaan, het rioolstelstel en overige ondergrondse infrastructuur worden op den duur onbruikbaar. Bereikbaarheid, wateroverlast, lekkages en kabelbreuk zorgen daarbij voor overlast en risico’s. Op dat moment is groot onderhoud inclusief ophoging noodzakelijk. Doen we dat middels traditionele zware materialen, zoals zand, dan is het herstel slechts van korte duur. Door de toename van een zwaar materiaal wordt de druk op de ondergrond nog groter waardoor het zettingsverloop in tijd alleen maar toeneemt. Juist door te kiezen voor EcoBASE Schuimglas kan er gewichtsneutraal worden opgehoogd en herstellen we het “evenwicht“ in de constructie. Hierdoor neemt de zetting niet toe, maar kan deze zelfs fors worden verminderd.

Wat maakt schuimglas bijzonder?

De weg naar een duurzame & circulaire oplossing

De afgelopen jaren heeft ‘Rotim, Innovatieve Circulaire Producten’ een reis gemaakt. We zijn betrokken geweest bij pilotprojecten, hebben getest en gezocht naar een materiaal waarmee we de Nederlandse bodem lichtgewicht en duurzaam op peil kunnen houden. Als resultaat hebben we het circulaire EcoBASE Schuimglas ontwikkeld, dat zich goed laat vormen in de (slappe) bodem en vrij toepasbaar is als niet-vormgegeven bouwstof. Het maakt duurzaam en circulair bouwen en leven op slappe bodem weer beheer(s)baar voor de toekomst.Plan direct een afspraak

Reeuwijk, Kerkweg

De fundatie van het huidige fietspad wordt op hoogte gebracht middels bims en de verbreding voorzien van een fundatie van schuimglas.

Boskoop, Waterrijk-Oost

In opdracht van aannemingsbedrijf Bunnik hebben we in Boskoop 13.000 m³ EcoBASE Schuimglas geleverd. Hiermee wordt de verzakte woonwijk Waterrijk-Oost duurzaam opgehoogd.

Schiedam, Sveadal

In de wijk Sveadal is het uitdaging om de infrastructuur op niveau te houden vanwege de aanwezige bodemdaling in het gebied.

Het product

Voor het produceren van EcoBASE Schuimglas hergebruiken we restglas en maken er glasmeel van. Hieraan voegen we een specifieke hoeveelheid additief toe. Wanneer dit mengsel verhit wordt, ontstaat een poreus, opgeschuimd, maar zeer granulair materiaal dat vrij toepasbaar is.

Meer productdetails